Odkrycie Paradoksu Bólu: Czas Trwania vs. Intensywność – Nowe Perspektywy z Badania na 154 Pacjentach.

Wykres na rysunku przedstawia profile doznań dwóch pacjentów przechodzących przez kolonoskopię (autorami są profesor Daniel Kahneman oraz lekarz i badacz z University of Toronto Don Redelmeier), badanie zostało wykonane na początku lat 90. Obecnie ten zabieg przeprowadza się pod znieczuleniem oraz przy użyciu leków wywołujących niepamięć, jednak kiedy zbierali te...