“Priming effect” – zjawisko polegające na tym, jak ekspozycja na pewne słowa lub pojęcia może wpłynąć na nasze późniejsze zachowanie i myśli.

Efekt torowania jest zjawiskiem, które można przetłumaczyć na język angielski "priming effect". W ubiegłym wieku psycholodzy odkryli, że po zetknięciu się z pewnym słowem, szybciej niż zwykle pokrewne wyrazy zaczynają przychodzić do głowy. Przykładowo jeśli pomyślisz o słowie "pić", brakującą literkę w słowie WO_A prawdopodobnie uzupełnisz jako WODA, natomiast jeśli...